I Dergårdsparken tror vi på dialog och öppenhet. Det finns många viktiga värden i dagens och morgondagens Dergårdspark som vi är måna om att fånga upp. Att lyssna in tankar och synpunker från flera olika intressegrupper ser vi därför som en av de viktigaste delarna i utformningen av detaljplanen. Det är tillsammans vi bygger framtidens Lerum.

Välkommen med frågor och synpunkter i formuläret nedan.

Information om behandling av personuppgifter vid intresseanmälan
De personuppgifter som du lämnar i intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att hantera register för utskick av nyhetsuppdatering om projektet och statistik på intressenters val av bostadstyp, upplåtelseform, ålder och egna önskemål. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom Ernst Rosén och avtalade personuppgiftsbiträden till Ernst Rosén. Personuppgifter kommer att gallras från registret för intresseanmälan när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som intresserad av informationen. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på ernstrosen.se/integritetspolicy.

Aktuellt

Möten med gröna förtecken

Söndagen den 29 maj var det dags för Växtrums familjedag. På plats i Nyebroparken fanns vår projektutvecklingschef Cecilia Andersson för att bjuda på fika och hålla dialogen om Dergårdsparken levande. Utöver kaffe och bullar innehöll vårt tält en uppdaterad modell av det detaljplansförslag som nu tas fram, samt en brevlåda i vilken tankar och synpunkter kunde lämnas.

 

vaxtrum_cecilia

Modell_uppifran

 

Inom ramen för Växtrum bjöd vi också in till en inspirationsföreläsning med stadsodlaren, författaren och bloggaren Johannes Wätterbäck. På kvällen den 9 juni kom omkring 60 personer till Aludden Prôvidore för att ta del av Johannes kunskaper och erfarenheter av att odla tillsammans med vänner och grannar. Många tog också vara på tillfället att diskutera Dergårdsparkens utveckling med Cecilia Andersson.

 

fabrorgron

mingel_mat

 

Ett varmt tack till alla som deltagit och visat intresse för våra aktiviteter under Växtrum!

Vad händer framöver?

Tidigare i våras berättade vi att utvecklingen av Dergårdsparken hade tagit en ny vändning, som innebar omprioriteringar och nytänkande. Tillsammans med White arkitekter arbetar vi nu vidare utifrån de nya förutsättningarna. Vi ser fram emot att bjuda in till fler dialogträffar så snart vi har mer konkreta förslag att utgå från. Du som vill följa processen eller ställa frågor gör det med fördel här på vår webb, eller på vår nylanserade Facebooksida.

Sist men inte minst: Glad sommar, önskar vi på Ernst Rosén!

 

 

Dergårdsdialogen på Växtrum i Lerum

På Växtrum i Lerum finns Ernst Rosén på plats söndagen den 29 maj för att föra Dergårdsdialogen vidare. Välkommen att ställa frågor, komma med synpunkter och få en tydligare bild av planerna för Dergårdsparken. Vi bjuder på fika och hoppas på ett givande möte.

När: Söndagen den 29 maj klockan 13:00-15:00
Var: Nyebroparken

Välkommen på inspirationsföreläsning om stadsodling

Torsdagen den 9 juni bjuder vi på Ernst Rosén in till en kvällsföreläsning med gröna förtecken. Lär dig hur du lyckas med dina odlingar och passa på att prata om Dergårdsparken med våra representanter. 

Allt fler upptäcker hur tillfredsställande det är att skörda sina egna grödor. När du odlar kommer du både närmare naturen och dina grannar, samtidigt som du får god och klimatsmart mat på bordet. Och du behöver varken bo i hus eller på landet för att lyckas.

Dergardsparken_Johannes_Watterback_2

Foto: Linda Eliasson

Johannes Wätterbäck är en erfaren stadsodlare. Tillsammans med sambon Theres Lundén har han skrivit boken Alla fingrar gröna, en praktisk handbok för alla som vill lyckas bättre med sina odlingar. Paret driver också bloggen Farbror Grön.

– Känslan av att gå ut på sin gård i en stad och skörda potatis och klippa sin egna gräslök är fantastisk. Det finns tusentals hektar med mark som bara väntar på att producera närodlad mat och skapa gynnsamma sociala effekter, säger han.

Den 9 juni har vi bjudit in Johannes till Aludden Prôvidore för att hålla en inspirerande föreläsning om stadsodlingens möjligheter. På plats finns också vår projektutvecklingschef Cecilia Andersson för att informera och svara på frågor om Dergårdsparken. Vi bjuder på plockmat och kaffe. Kvällen är kostnadsfri men föranmälan krävs.

INFO OCH ANMÄLAN

När: Torsdagen den 9 juni, kl. 18:30–21:00
Var: Aludden Prôvidore, Aspenäsvägen 12
Anmälan: Skicka ett mail till dergardsparken@ernstrosen.se och berätta hur många ni blir som kommer. Max 4 personer/anmälan och först till kvarn gäller, eftersom antalet platser är begränsat. Är ni ett större sällskap? Maila eller ring oss på 031- 80 60 80.


Varmt välkomna!

Cecilia Andersson: ”Genom dialog kan vi bättre förstå vad som är viktigt”

Cecilia Andersson är projektutvecklingschef på Ernst Rosén och ett bekant ansikte för alla som har deltagit i Dergårdsdialogens aktiviteter. Här ger hon sin bild av nuläget, framtiden och dialogarbetet.

Cecilia Andersson

Vilken är din roll i utvecklingen av Dergårdsparken?
– Jag har det övergripande ansvaret för utvecklingen av Dergårdsparken från Ernst Roséns sida. Arbetet med detaljplanen leds av Lerums kommun men det är viktigt att vi är engagerade under hela processen för att få med de erfarenheter vi har av att förvalta, äga och utveckla bostäder. Det är också jag som leder arbetet internt med arkitekter, marknad och övriga konsulter.

Hur ser planerna ut i nuläget?
– Vi planerar för bostäder i flerfamiljshus. Det är viktigt att hitta rätt utifrån hur platsen ser ut nu och vad man vill skapa där. Vi har inte kommit så långt att vi till exempel vet hur höga husen blir. Det vi vet är att områden som befolkas av människor upplevs som trygga och trygghet är en av de absolut viktigaste faktorerna för att trivas i sitt hem.

Vilka är nycklarna till ett tryggt kvarter?
– Dels behöver vi få dit en hel del folk, dels behöver det finnas verksamheter i bottenvåningarna så att människor har anledning att vistas i området. Vi eftersträvar också att Dergårdsparken ska passa människor med olika behov: barn, unga, äldre. Om vi tillgodoser de olika behoven kommer området att befolkas under olika tider och vi får till ett folkliv.

Vad kan sägas om tidsplanen i nuläget?
– Vår förhoppning är att vi kan få till en samrådshandling – första delen av planprocessen – under första delen av hösten 2016. Därefter dröjer det nog ytterligare ett halvår innan granskningshandlingen är framtagen. Så förhoppningen är en laga kraftvunnen plan hösten 2017 och byggstart vintern 2017/2018. I så fall kan de första boende flytta in senåret 2019. Jag vill dock lägga in en stor brasklapp om att det kan bli tidsförskjutningar.

Vad innebär Dergårdsdialogen?
– Att vi vill lyssna på vad Lerumsborna tycker om våra planer, ta in erfarenheter och kunna omsätta dessa i planarbetet. Genom dialog kan vi bättre förstå vad som är viktigt för dem som ska bo och vistas i Dergårdsparken.

Hur har intresset varit?
– Jag upplever att vi har fått kontakt med många. Vi har genomfört frukostträffar med olika teman där vi har haft många givande diskussioner. Alla ställer sig ju inte bakom våra planer. Vi har också fått möjlighet att diskutera sakfrågor och rett ut ett och annat missförstånd. Det är en viktig del i dialogarbetet, att säkerställa att många har tillgång till tillförlitlig information.

Vad händer härnäst?
– Vi hoppas att vi snart kommer att kunna presentera en översiktlig modell som ser lite annorlunda ut från den som tidigare har visats upp. Vi kommer att finnas representerade på Växtrum söndagen den 29 maj och torsdagen den 9 juni ordnar vi en kvällsföreläsning som man kommer att kunna anmäla sig till inom kort. Bäst följer man vårt arbete på dergardsdialogen.se.

Paus och nytänk

När man utvecklar nya bostadsområden hör oväntade vändningar till det normala. I vår senaste uppdatering skrev vi att en färdig samrådshandling var att vänta inom kort. Nu har den processen istället pausat tillfälligt.

Det är nya uppgifter om Lerums gymnasium som har gjort att man behöver omprioritera i planarbetet. Vi på Ernst Rosén undersöker nu hur den nya situationen påverkar det arbete vi har gjort och hur vi kan fortsätta framåt tillsammans med kommunen. Det vi kan säga i det här skedet är att våra möjligheter att bygga ett levande bostadsområde är oförändrat goda.

dergardsdialogen

Så snart det finns mer att berätta kommer du att kunna läsa om det här. Vi kommer inte att anordna något frukostmöte under våren, just eftersom det är så lite som i nuläget kan kommuniceras. Den 29 maj kommer vi dock att medverka på Växtrum för att bjuda in till fortsatt dialog. Mer info om vårt deltagande kommer under maj månad här på hemsidan, i vårt nyhetsbrev och på Växtrums webb. Vi ser fram emot att återigen träffa er Lerumsbor och -besökare!

Nytt år, fortsatta planer!

Nu har vi hunnit en bit in på 2016 och det är dags för årets första uppdatering. Planarbetet för Dergårdsparken fortskrider och vi hoppas att vi har en färdig samrådshandling att presentera inom kort. Så fort vi har någon ny information att delge kommer vi dels att presentera den här på hemsidan, dels skicka ut nyhetsbrev. Har du ännu inte anmält dig som prenumerant till nyhetsbrevet så passa gärna på att göra det längst ned på sidan.

Onsdagen den 13 januari var Cecilia Andersson med på ett givande möte hos SPF Seniorerna Lerumsbyggden. Efter att Cecilia presenterat nuläget och de framtida visionerna för bostadsområdet kom flera intressanta frågeställningar upp från medlemmarna, bl.a. om buller, höjden på den tänkta bebyggelsen och eventuell påverkan på Säveån. Buller är det som tekniskt sett är mest normerande för planen, så både denna fråga och stabiliseringsåtgärder för Säveån behandlas noga i den MKB (miljökonsekvensbeskrivningen) som kommunen tar fram och som ingår som en viktig del i planarbetet. Synpunkter kom också in beträffande parkeringsmöjligheter och tillgänglighet. Vi vill passa på att tacka SPF Seniorerna för engagemang och värdefull input!

I övrigt pågår planeringen för fullt för årets deltagande på Växtrum. Vi återkommer lite längre fram med vilken typ av aktiviteter Dergårdsdialogen kommer ha med i programmet i år. Vi tittar också på ett lämpligt datum för nästa frukostmöte, som även det kommer att annonseras här på hemsidan samt i Lerums Tidning.

Vi hoppas på en fortsatt givande dialog under 2016!

En uppdatering och framåtblick

dergardsdialogen

Dialogen kring utvecklingen av Dergårdsparken fortsätter och torsdagen den 3 december gick höstens andra frukostmöte av stapeln. Återigen var intresset stort och ett fyrtiotal personer var på plats för att lyssna till den information Cecilia Andersson, chef för projektutveckling hos oss på Ernst Rosén, hade att ge.

Vad finns att berätta om bostäderna?
Under mötet framkom att många har funderingar kring bostäderna, dess utformning och när i tiden säljstart och tillträde kan tänkas bli. I denna fråga är det ännu för tidigt att ge några definitiva besked. Förhoppningen är att kunna presentera en samrådshandling i februari 2016. Detaljplanen ska därefter ut på granskning och själva säljprocessen för att köpa lägenhet i Dergårdsparken kommer inte att startas upp förrän detaljplanen vunnit laga kraft. När man i dagsläget anmäler sitt intresse för bostäderna på dergardsparken.se så är det för att säkerställa att man får information, men även för att vi ska kunna samla in uppgifter som gör att vi får förståelse för vilken typ av lägenheter marknaden efterfrågar.
Beträffande hyreslägenheterna så förmedlas dessa på Boplats, och anmälan kan göras på nya.boplats.se. Det dröjer dock några år innan lägenheterna är sökbara.

mms_img809459244

Hur kommunicerar vi effektivt med varandra?
Syftet med Dergårdsdialogen är att fånga upp tankar och synpunker från många olika intressegrupper, för att i förlängningen kunna utforma en så klok detaljplan som möjligt. För att dialogen ska bli konstruktiv hänvisar vi till de forum som möjliggör att både avsändare och mottagare kan komma till tals, t.ex. via hemsidan och på frukostmötena. På vår byggskylt vid Dergårdsparken fanns budskapet ”Be om ursäkt” klottrat för ett par veckor sedan. Det är viktigt för oss att ta del av er kritik kring förslaget, och vi vill gärna göra det i dialogform. Det går, förutom ovan nämnda forum, även bra att maila till dergardsparken@ernstrosen.se för att få svar på frågor och funderingar.

Nyhetsbrev och fortsatt dialog

Vår plan är att fortsätta ge löpande information om planprocessen och vi hoppas på förståelse för de delar längs vägen som ligger både inom och bortom vår egen kontroll. Vi tror på den här dialogen och allt bra som kan komma ur den! Anmäl dig gärna som prenumerant till vår nyhetsbrev, för att smidigt få ta del av aktuell information. Gå in på dergardsparken.se, under fliken ”Dergårdsdialogen” gör du din anmälan längst ned på sidan.

Slutligen vill vi passa på att önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Håll gärna utkik på hemsidan samt i Lerums Tidning för information om vårens kommande frukostmöten och aktiviteter.

Ett givande första frukostmöte

Morgonen den 8 oktober anordnades höstens första frukostmöte i Flodéns gamla lokaler på Göteborgsvägen 23. Det var mycket glädjande att se att så många ville delta! Efter inledande kaffe och smörgås tog Mattias Lind från White arkitekter ordet och pratade om visionen för Dergårdsparken ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Därefter följde en öppen diskussion med deltagarna där allt ifrån stadsförtätning och gatuutformning till grönytor och tillgänglighetsanpassning belystes. Efter föreläsningens slut fanns också möjlighet att samlas runt den framtagna modellen av framtida Dergårdsparken, och fortsätta diskutera med Cecilia Andersson, chef för projektutveckling hos oss på Ernst Rosén.

Vi vill tacka alla som visade sitt intresse och hoppas att få återse flera av er på kommande träffar. Nästa datum är framflyttat till den 3 december (således inget frukostmöte den 5 november) då temat är trafik. För anmälan, maila till dergardsparken@ernstrosen.se eller ring 031- 80 60 80.

Politikerträff och frukostmöten

Nu när hösten har rullat igång är det dags för en kort lägesrapport och framåtblick. Vi fortsätter vårt arbete med att utforma en klok detaljplan för Dergårdsparken – ett arbete som bara kan göras med hjälp av dialog och öppenhet. Alla synpunkter och perspektiv är viktiga, så välkommen att framföra dina!

Vad händer i projektet?
Vi befinner oss i programskedet, det vill säga planprocessens första fas. I mitten av augusti presenterades projektet för kommunstyrelsens arbetsutskott i Lerum. Nästa steg är att ta fram en samrådshandling. Vi hoppas kunna återkomma med en tidplan för detta inom kort.

Lerums kommuns webbplats kan du läsa mer om planprocessens olika skeden. Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om vad varje steg innebär.

Höstens frukostmöten
Under hösten kommer vi att ordna tre frukostmöten i Flodéns gamla lokaler. Vi bjuder på kaffe, smörgås och uppdaterad information om projektet. Vid varje träff kommer vi att presentera och diskutera projektet utifrån ett givet tema, där det första är stadsbyggnad. Välkommen att delta, vare sig du bara är nyfiken eller vill ta chansen att göra din röst hörd.

För att veta hur många vi ska förbereda frukost till, vill vi att du anmäler ditt deltagande senast två dagar innan varje tillfälle. Maila till dergardsparken@ernstrosen.se eller ring 031–80 60 80. Meddela gärna eventuella matallergier, samt hur många ni blir som kommer.

Datum och tider
Samtliga träffar hålls i Flodéns gamla lokaler på Göteborgsvägen 23 i Lerum.

8 oktober 07:45–09:00
Tema: Stadsbyggnad, med bl.a. Mattias Lind från White arkitekter.

5 november 07:45–09:00
Tema: Trafik. Mer info kommer.

3 december 07:45–09:00
Tema: ej fastställt. Mer info kommer.

Dergårdsdialogen växer fram

Söndagen den 7 juni var den avslutande dagen för Växtrum i Lerum. Det var också dagen då vi på Ernst Rosén fanns på plats för att bjuda in till dialog kring utvecklingen av Dergårdsparken. 

Vi är glada över att så många besökare tog vägen förbi vårt tält för att ta en fika och diskutera vad som bör ingå i en klok detaljplan för området. Stort tack till alla som kom och pratade med oss!

För dig som fortsättningsvis vill följa processen och få möjlighet att göra din röst hörd, kommer vi bland annat att ordna frukostmöten med start i oktober 2015. Mer info kommer. 

Till dess: en riktigt glad sommar önskar vi på Ernst Rosén! 

1

2

3

4

Registrera dig för vårt nyhetsbrev