I Dergårdsparken tror vi på dialog och öppenhet. Det finns många viktiga värden i dagens och morgondagens Dergårdspark som vi är måna om att fånga upp. Att lyssna in tankar och synpunker från flera olika intressegrupper ser vi därför som en av de viktigaste delarna i utformningen av detaljplanen. Det är tillsammans vi bygger framtidens Lerum.

Välkommen med frågor och synpunkter i formuläret nedan.

Information om behandling av personuppgifter vid intresseanmälan
De personuppgifter som du lämnar i intresseanmälan kommer att behandlas i den utsträckning som behövs för att hantera register för utskick av nyhetsuppdatering om projektet och statistik på intressenters val av bostadstyp, upplåtelseform, ålder och egna önskemål. Uppgifterna kommer endast att behandlas inom Ernst Rosén och avtalade personuppgiftsbiträden till Ernst Rosén. Personuppgifter kommer att gallras från registret för intresseanmälan när du har meddelat att du inte längre önskar kvarstå som intresserad av informationen. Mer information om hur vi hanterar personuppgifter hittar du på ernstrosen.se/integritetspolicy.

Aktuellt

Statusuppdatering för Dergårdsparken

I oktober berättade vi på Ernst Rosén att vi inväntar ett beslut från kommunen för att kunna jobba vidare med Dergårdsparken. Nu tas byggskylten ned tills vi kommit längre fram i processen.

— Skylten är borta, men inte projektet. Kommunen arbetar med detaljplanen, men även om vi inte har en skarp tidsplan så arbetar vi fortfarande med projektet. Vi har flyttat ställningen till skylten till vårt andra projekt i Lerum, Asphöjden, berättar Cecilia Andersson, chef för projektutveckling på Ernst Rosén. 

Brf Asphöjden
Ställningen har inte flyttats långt, utan står längs Åsenvägen i Lerum. Om allt går enligt plan kommer kvarteret att ha sin säljstart redan i höst. Brf Asphöjden består av 57 trivsamma bostäder, med lika nära till centrum som natur. Du kan anmäla ditt intresse redan idag!

Kommande uppdateringar
Så fort kommunen har fastställt en detaljplan för Dergårdsområdet kan vi på Ernst Rosén jobba vidare med vår tidsplan. Vi kommer såklart att hålla er uppdaterade här på webben, på Facebook och i våra nyhetsbrev.

Lägesrapport från Dergården

Vi är många som önskar att planerna för Dergårdsparken hade kommit längre fram i processen. Fördröjningarna beror på att det fortfarande finns frågor som inte är lösta i det större Dergårdsområdet, som Ernst Roséns projekt är en del av.

På grund av detta har vi på Ernst Rosén fler gånger fått skjuta fram de tidsplaner som vi presenterat. Jenny Olausson är kommunens planarkitekt för hela Dergårdsområdet:
— Vi håller på att ta fram en planhandling. Det tar tid eftersom det är många utredningar som måste granskas och ses över. Samtidigt så måste vi se till att förslagen följer lagar och regler, säger hon.

Nästa steg
Vi på Ernst Rosén stöttar kommunen så gott vi kan i planarbetet. Först när de grundläggande förutsättningarna för detaljplanen är fastslagna så kan vi jobba vidare med våra kommande bostäder.
— Vi är övertygade om att det kommer bli ett jättefint projekt, men det kommer ta lite längre tid än vad vi hade väntat oss. Nu avvaktar vi nya besked tills dess att vi verkligen sett att planarbetet gör framsteg, säger Ernst Roséns projektutvecklingschef Maria Warringer.

Brf Asphöjden i Lerum
Vi vill passa på att rekommendera vårt bostadsprojekt Asphöjden i Lerum. Längs Åsenvägen planerar vi ett nytt kvarter med 56 bostäder. Med utsikt över Aspen och nära till centrum blir det lätt att trivas. Asphöjden har kommit längre fram i planprocessen och planerad säljstart är redan våren 2018. Anmäl ditt intresse redan nu!

Givande inspirationskväll

Förra veckan bjöd Ernst Rosén in till en inspirationskväll i hållbarhetens tecken. Vi passade även på att presentera det spännande bostadsprojektet Asphöjden.

Torsdagen den 15 juni var det dags för vår föreläsningskväll på Aluddens Prôvidore. Ett stort tack till alla som kom! Tillsammans njöt vi av goda tilltugg och en inspirerande föreläsning med journalisten och inredningsbloggaren Maria Soxbo. Hon bjöd på uppskattade tips och råd om hur vi kan konsumera medvetet och hur framtidens hem kan komma att se ut.

Föreläsningen var en del i programmet för Växtrum i Lerum, där vi på Ernst Rosén medverkar som partner. Både innan och efter föreläsningen tog en del av våra gäster vara på tillfället att diskutera Dergårdsparkens utveckling med vår projektutvecklingschef Maria Warringer. Tyvärr har statusen på projektet inte förändrats sedan sist, men Maria passade på att berätta om vårt nya bostadsprojekt i Lerum — Asphöjden. Där planerar vi för ett nytt kvarter med 56 bostäder längs Åsenvägen, med säljstart våren 2018. Låter det intressant? Läs mer om bostäderna och anmäl ditt intresse på asphojden.se.

Vi på Ernst Rosén vill även passa på att önska er en riktigt glad sommar!

Inspirationsföreläsning om hållbar inredning

Torsdagen den 15 juni bjuder vi på Ernst Rosén in till en inspirerande kvällsföreläsning om hållbar inredning. 

Hur skapar man ett harmoniskt hem med smarta lösningar, utan att tära för mycket på vår planet? Frilansjournalisten Maria Soxbo som driver den populära inredningsbloggen Husligheter har ägnat mycket tid och tankekraft åt den frågan. Den 15 juni kommer hon till Lerum och Aludden Prôvidore för att dela med sig av sina bästa tips och insikter. Rubriken för kvällen är ”Hållbart hemma – inred för både kropp och klot”.

– Att inreda hållbart för både människa och planet blir alltmer självklart, men det är en djungel därute och mycket att sätta sig in i. Föreläsningen är tänkt att inspirera till ett mer hållbart hem genom att visa hur man konsumerar medvetet och undviker de värsta fällorna, säger Maria Soxbo. 

Föreläsningen ingår i programmet för Växtrum i Lerum, där vi på Ernst Rosén medverkar som partner. Vår projektutvecklingschef Maria Warringer kommer också att finnas på plats för att berätta hur arbetet med att utveckla Dergårdsparken fortskrider. Dessutom kommer hon att presentera ett nytt, spännande bostadsprojekt i Lerum. 

Vi bjuder på plockmat och kaffe. Kvällen är kostnadsfri men föranmälan krävs. 


När: Torsdagen den 15 juni kl. 18:00–20:00
Var: Aludden Prövidore, Aspenäsvägen 12, Lerum
Anmälan: Anmäl dig via denna länk.


Uppdatering: Nya tidsramar

I januari blickade vi framåt genom att ta en titt på 2017 och sammanfatta planerna för året. Nu står det klart att planen tyvärr inte kommer ut på samråd under våren. Detta innebär att den preliminära tidsplanen skjuts fram åtminstone ett halvår.

Ni som har följt med så här långt har hört det förut: Det är mycket som ska klaffa, eftersom många aktörer är inblandade och det är ett relativt stort område som ska omfattas av den nya detaljplanen. Vi på Ernst Rosén vill förstås att processen ska drivas vidare på ett effektivt sätt. Samtidigt är det viktigt att förarbetet blir ordentligt gjort och genomlyst.

Som vår projektchef Maria Warringer uttryckte det i ett tidigare inlägg: ”Ibland önskar man att det kunde gå fortare, men samtidigt är det detta som är demokrati – att människor får rätt att säga sitt, utifrån ett ordentligt underlag”.

En titt på 2017

Ett nytt år har inletts och vi på Ernst Rosén ser fram emot att driva arbetet med Dergårdsparken och den nya detaljplanen vidare. Under 2017 kan vi vänta oss en hel del framåtrörelse i processen. Här sammanfattar vi planerna för året, som de ser ut i nuläget. 

Vår

Under våren ska samrådsskedet inledas. Då kommer ett konkret förslag på detaljplan att finnas tillgängligt för allmänheten. Mer om samrådsskedet kan du läsa om i vårt tidigare inlägg samt på Lerums kommuns webbplats. Så fort vi har en mer exakt tidsplan kommer vi förstås att gå ut med information i alla våra kanaler.

Vi kommer återigen att bjuda in till frukostmöten dit alla som är intresserade av den kommande detaljplanen för Dergårdsparken är välkomna. Hur många träffar det blir och vilka teman som kommer att tas upp beror både på vilka synpunkter som kommer in under samrådet och på hur stort intresse som finns.

Sommar

Möt oss på Växtrum i Lerum. Vi på Ernst Rosén medverkar som en partner till arrangemanget och liksom föregående år kommer vi att finnas tillgängliga på plats för att föra dialogen om Dergårdsparken vidare. Boka in den 10 juni redan idag – då är det familjedag och vi finns på plats i Nyebroparken.

Uppdatering: Vi kommer inte att ha ett tält på familjedagen den 10 juni. Istället bjuder vi in till en inspirerande kvällsföreläsning den 15 juni, vid vilken vi också presenterar senaste nytt om Dergårdsparken. Mer info kommer! 

Höst

Efter samrådsskedet bearbetas detaljplaneförslaget. Därefter är det dags för nästa fas, granskningsskedet. Vår förhoppning och arbetsplan är att detta kommer att ske under hösten.

Vinter

Om allt går vägen kommer vi att vara framme vid antagandeskedet framåt årsskiftet. Det är kommunfullmäktige som prövar om den nya detaljplanen kan antas. Därefter följer ett tidsfönster då berörda som inte har fått sina skriftliga synpunkter tillgodosedda har rätt att överklaga beslutet. Efter det kan planen vinna laga kraft.

Mer och fortlöpande information

Alla tidsangivelser ovan är både preliminära och oprecisa, men ger en bild av hur vi ser på det nya året. Så fort vi har mer att berätta om gör vi det här på webben, på vår Facebooksida samt i våra nyhetsbrev.

Dergardsparken_Filofax

Senaste nytt inför årets slut

2016 är snart till ända och vi kan konstatera att våra planer för Dergårdsparken har gått framåt under året – trots att vi också fick lov att backa bandet en bit. Den sista tiden har vi tagit ännu fler steg mot ett konkret detaljplaneförslag. 

Dergardsparken_granar

 

De senaste veckorna har följande punkter blivit klara:

  • Vi på Ernst Rosén har nu köpt fastigheter inom planområdet. Det betyder att vi har undanröjt ytterligare osäkerhetsfaktorer och kommit ett steg närmare byggnation.
  • Lerums kommun har färdigställt en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som rör planens påverkan på Säveån. Denna kommer att vara en av de handlingar som ingår i detaljplaneförslaget.
  • Tillsammans med kommunen har vi träffat ännu tydligare överenskommelser om hur vi ska arbeta med att bevara träd och siktlinjer för att ta vara på den fina kulturmiljön i Dergårdsparken.
  • Kommunens uttalade ambition är att samråd ska ske under kvartal 1, 2017. Det innebär att våra bostäder troligen kan säljstartas kring årsskiftet 2018/2019.

Nu blickar vi mot 2017, då vi äntligen kommer att kunna presentera ett skarpt förslag på Dergårdsparkens utformning. Mest av allt ser vi fram emot att kunna driva Dergårdsdialogen vidare och möta alla er som har frågor, tankar eller synpunkter om det nya bostadsområdet. Under 2017 kommer vi att ta upp våra frukostmöten igen, dit alla som intresserar sig för projektet är välkomna. I dagarna skrev vi också ett partneravtal med Växtrum i Lerum, vilket innebär att vi även nästa år kommer att sponsra och medverka vid deras arrangemang.

Som vanligt är vi också öppna för dialog online. Välkommen att kontakta oss, eller att gilla vår Facebooksida. Sist men inte minst så önskar vi er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 


Läs också: Nästa steg: Samråd

 

Så vill vi bygga Dergårdsparken

Utvecklingen av Dergårdsparken går framåt – även om vi ännu inte är framme vid samrådsskedet, då vi kommer att ha ett konkret förslag att presentera. Men det finns ett par saker som vi kan berätta om redan nu.

Grön strandkant och nytt kulturhus

Sedan omtaget i våras arbetar vi på Ernst Rosén vidare tillsammans med Lerums kommun för att få fram en ny plankarta för Dergårdsparken. Det område som nu är aktuellt för bostäder ligger något längre från Säveån än det ursprungliga. Kommunen har jobbat framgångsrikt med att utreda hur man på bästa sätt kan göra markförstärkningar och samtidigt bevara den gröna miljön längs med vattnet. Ytterligare en nyhet i det aktuella förslaget är att planområdet kommer att rymma ett nybyggt kulturhus.

Småskaligt och mänskligt

Parallellt fortgår vårt samarbete med White arkitekter för att rita ett småskaligt och levande bostadsområde. I nuvarande förslag skissar vi på fyra huskroppar, som sammanlagt rymmer omkring 120 lägenheter.

Dergardsparken_Ernst_Rosen

Bild: White arkitekter

Visualiseringen ovan visar i grova drag hur vi tänker oss husens form. Illustrationen visar endast volymer, vilket också är det som detaljplanen kommer att reglera i slutändan. Vi vill också betona att detta är en preliminär skiss; materialval, färgsättning och arkitektur kan komma att förändras i det slutliga förslaget.

Viktigt för oss är att den nya bebyggelsen ska passa in i den omgivande miljön. Vi strävar också efter att Alingsåsvägen ska bli en trevlig stadsgata med en tydligt markerad entré. Vårt mål är att utforma Dergårdsparken till ett trivsamt område där människor både vill leva och röra sig.

Möt Dergårdsparkens nya projektchef

Från och med i höst möter alla som deltar i Dergårdsdialogens aktiviteter ett nytt ansikte. När Ernst Rosén utökar sin personalstyrka tar Maria Warringer över Cecilia Anderssons roll i utvecklingen av Dergårdsparken.

c_andersson

Ernst Rosén satsar på fler nybyggnadsprojekt framöver och då behöver bemanningen anpassas därefter. Ny projektchef för Dergårdsparken blir Maria Warringer, som tidigare har haft motsvarande roller på byggföretaget EREIM och Skanska Nya Hem. Cecilia Andersson arbetar vidare med andra, parallella projekt.

– Cecilia och jag kommer att ha ett tätt samarbete. De erfarenheter och insikter som hon samlat på sig genom Dergårdsdialogen kommer jag att ha tillgång till och kunna bygga vidare på, berättar Maria Warringer.

Vad händer den närmaste tiden?
– Lerums kommun fortsätter att driva planprocessen framåt. Just nu undersöks en rad olika frågor, bland annat miljöaspekter, dagvattenhantering och geotekniska förutsättningar. Allt för att på bästa sätt kunna avgöra vad som är möjligt och önskvärt att använda platsen till. Vi på Ernst Rosén deltar som en aktiv medspelare och bidrar med vårt perspektiv och kunnande, säger Maria Warringer.

Vilka värden är viktiga för Ernst Rosén?
– Vi vill skapa stadskvaliteter och bygga för trygghet och trivsel. När området står klart vill vi att besökare ska tycka om att röra sig där och att de som flyttat in ska ha ett trivsamt vardagsliv med bra serviceutbud och tillgängliga ytor för avkoppling och aktivitet. De frågorna vill vi bevaka i processen.

Vad känns mest utmanande?
– Att det finns så många parametrar att ta hänsyn till. Och att det tar tid. Ibland önskar man att det kunde gå fortare, men samtidigt är det detta som är demokrati – att människor får rätt att säga sitt, utifrån ett ordentligt underlag.

Och roligast?
– Att få vara med och bygga framtiden. Inte bara ska husen stå kvar länge, här ska människor leva sina liv. Det kan vara lite hisnande att tänka på, att vi är med och formar framtida minnen. Men det är också oerhört motiverande.

Nästa steg: Samråd

Sommaren 2016 börjar övergå i höst och det är dags för en kort lägesrapport om det pågående arbetet med Dergårdsparken. Vi vet att många är intresserade av vad som planeras – somliga för att de ser sitt framtida bostadsområde ta form, andra för att de är engagerade i utvecklingen av Lerum.

Dergardsparken_Ernst_Rosen_Hostlov

Var är vi i processen?

Formellt befinner vi oss i samma skede som innan sommaren – d.v.s. programskedet. Därmed inte sagt att arbetet har stannat av. Det både pågår och ska påbörjas utredningar vars resultat kommer att påverka hur plankartan kan utformas. Nytt är också att planområdet har utökats, så att det numera också omfattar ett nytt kulturhus.

Tillsammans med White arkitekter och i samverkan med Lerums kommun justerar vi vårt förslag för hur Dergårdsparken ska bli en attraktiv, hållbar miljö för boende och besökare. Detta förslag är snart klart att föras vidare in i samrådsskedet, som är nästa steg i processen.

 

Vad innebär samrådsskedet?

Samrådsskedet är en del av planprocessen som syftar till att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt. Ännu ett syfte är att säkerställa ett demokratiskt förfarande. Precis som namnet antyder samråder kommunen* med berörda myndigheter, fastighetsägare, organisationer och andra intressenter för att få en så heltäckande bild av förslagets konsekvenser som möjligt.

I samrådsskedet finns planförslaget tillgängligt för alla som vill ta del av det och därmed är det också ett tillfälle för insyn och påverkan. Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse. I den redovisas också hur kommunen ställer sig till synpunkterna.

Efter samrådet bearbetas planförslaget och nästa fas, granskningsskedet, inleds. På Lerums kommuns webbplats kan du läsa mer om planprocessen.

 

Vad betyder snart?

Vi skulle gärna vilja ge ett klart besked om detta, men med flera parter inblandade och många faktorer att ta hänsyn till är det tyvärr inte möjligt. Så fort vi har ett bestämt datum kommer det att presenteras här, på vår Facebooksida och i vårt nyhetsbrev. I samband med det ser vi också fram emot att återuppta våra frukostmöten för att närmare kunna presentera och diskutera det framtagna förslaget.

 


* Det är alltid kommunen som tar fram och beslutar om detaljplaner. I många fall (t.ex. i Dergårdsparken) utformas de nya planerna i samarbete med en byggherre.

 

Läs också: Cecilia Andersson: ”Genom dialog kan vi bättre förstå vad som är viktigt”

Registrera dig för vårt nyhetsbrev