En titt på 2017

Ett nytt år har inletts och vi på Ernst Rosén ser fram emot att driva arbetet med Dergårdsparken och den nya detaljplanen vidare. Under 2017 kan vi vänta oss en hel del framåtrörelse i processen. Här sammanfattar vi planerna för året, som de ser ut i nuläget. 

Vår

Under våren ska samrådsskedet inledas. Då kommer ett konkret förslag på detaljplan att finnas tillgängligt för allmänheten. Mer om samrådsskedet kan du läsa om i vårt tidigare inlägg samt på Lerums kommuns webbplats. Så fort vi har en mer exakt tidsplan kommer vi förstås att gå ut med information i alla våra kanaler.

Vi kommer återigen att bjuda in till frukostmöten dit alla som är intresserade av den kommande detaljplanen för Dergårdsparken är välkomna. Hur många träffar det blir och vilka teman som kommer att tas upp beror både på vilka synpunkter som kommer in under samrådet och på hur stort intresse som finns.

Sommar

Möt oss på Växtrum i Lerum. Vi på Ernst Rosén medverkar som en partner till arrangemanget och liksom föregående år kommer vi att finnas tillgängliga på plats för att föra dialogen om Dergårdsparken vidare. Boka in den 10 juni redan idag – då är det familjedag och vi finns på plats i Nyebroparken.

Uppdatering: Vi kommer inte att ha ett tält på familjedagen den 10 juni. Istället bjuder vi in till en inspirerande kvällsföreläsning den 15 juni, vid vilken vi också presenterar senaste nytt om Dergårdsparken. Mer info kommer! 

Höst

Efter samrådsskedet bearbetas detaljplaneförslaget. Därefter är det dags för nästa fas, granskningsskedet. Vår förhoppning och arbetsplan är att detta kommer att ske under hösten.

Vinter

Om allt går vägen kommer vi att vara framme vid antagandeskedet framåt årsskiftet. Det är kommunfullmäktige som prövar om den nya detaljplanen kan antas. Därefter följer ett tidsfönster då berörda som inte har fått sina skriftliga synpunkter tillgodosedda har rätt att överklaga beslutet. Efter det kan planen vinna laga kraft.

Mer och fortlöpande information

Alla tidsangivelser ovan är både preliminära och oprecisa, men ger en bild av hur vi ser på det nya året. Så fort vi har mer att berätta om gör vi det här på webben, på vår Facebooksida samt i våra nyhetsbrev.

Dergardsparken_Filofax