Senaste nytt inför årets slut

2016 är snart till ända och vi kan konstatera att våra planer för Dergårdsparken har gått framåt under året – trots att vi också fick lov att backa bandet en bit. Den sista tiden har vi tagit ännu fler steg mot ett konkret detaljplaneförslag. 

Dergardsparken_granar

 

De senaste veckorna har följande punkter blivit klara:

  • Vi på Ernst Rosén har nu köpt fastigheter inom planområdet. Det betyder att vi har undanröjt ytterligare osäkerhetsfaktorer och kommit ett steg närmare byggnation.
  • Lerums kommun har färdigställt en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som rör planens påverkan på Säveån. Denna kommer att vara en av de handlingar som ingår i detaljplaneförslaget.
  • Tillsammans med kommunen har vi träffat ännu tydligare överenskommelser om hur vi ska arbeta med att bevara träd och siktlinjer för att ta vara på den fina kulturmiljön i Dergårdsparken.
  • Kommunens uttalade ambition är att samråd ska ske under kvartal 1, 2017. Det innebär att våra bostäder troligen kan säljstartas kring årsskiftet 2018/2019.

Nu blickar vi mot 2017, då vi äntligen kommer att kunna presentera ett skarpt förslag på Dergårdsparkens utformning. Mest av allt ser vi fram emot att kunna driva Dergårdsdialogen vidare och möta alla er som har frågor, tankar eller synpunkter om det nya bostadsområdet. Under 2017 kommer vi att ta upp våra frukostmöten igen, dit alla som intresserar sig för projektet är välkomna. I dagarna skrev vi också ett partneravtal med Växtrum i Lerum, vilket innebär att vi även nästa år kommer att sponsra och medverka vid deras arrangemang.

Som vanligt är vi också öppna för dialog online. Välkommen att kontakta oss, eller att gilla vår Facebooksida. Sist men inte minst så önskar vi er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

 


Läs också: Nästa steg: Samråd