Så vill vi bygga Dergårdsparken

Utvecklingen av Dergårdsparken går framåt – även om vi ännu inte är framme vid samrådsskedet, då vi kommer att ha ett konkret förslag att presentera. Men det finns ett par saker som vi kan berätta om redan nu.

Grön strandkant och nytt kulturhus

Sedan omtaget i våras arbetar vi på Ernst Rosén vidare tillsammans med Lerums kommun för att få fram en ny plankarta för Dergårdsparken. Det område som nu är aktuellt för bostäder ligger något längre från Säveån än det ursprungliga. Kommunen har jobbat framgångsrikt med att utreda hur man på bästa sätt kan göra markförstärkningar och samtidigt bevara den gröna miljön längs med vattnet. Ytterligare en nyhet i det aktuella förslaget är att planområdet kommer att rymma ett nybyggt kulturhus.

Småskaligt och mänskligt

Parallellt fortgår vårt samarbete med White arkitekter för att rita ett småskaligt och levande bostadsområde. I nuvarande förslag skissar vi på fyra huskroppar, som sammanlagt rymmer omkring 120 lägenheter.

Dergardsparken_Ernst_Rosen

Bild: White arkitekter

Visualiseringen ovan visar i grova drag hur vi tänker oss husens form. Illustrationen visar endast volymer, vilket också är det som detaljplanen kommer att reglera i slutändan. Vi vill också betona att detta är en preliminär skiss; materialval, färgsättning och arkitektur kan komma att förändras i det slutliga förslaget.

Viktigt för oss är att den nya bebyggelsen ska passa in i den omgivande miljön. Vi strävar också efter att Alingsåsvägen ska bli en trevlig stadsgata med en tydligt markerad entré. Vårt mål är att utforma Dergårdsparken till ett trivsamt område där människor både vill leva och röra sig.