Möt Dergårdsparkens nya projektchef

Från och med i höst möter alla som deltar i Dergårdsdialogens aktiviteter ett nytt ansikte. När Ernst Rosén utökar sin personalstyrka tar Maria Warringer över Cecilia Anderssons roll i utvecklingen av Dergårdsparken.

c_andersson

Ernst Rosén satsar på fler nybyggnadsprojekt framöver och då behöver bemanningen anpassas därefter. Ny projektchef för Dergårdsparken blir Maria Warringer, som tidigare har haft motsvarande roller på byggföretaget EREIM och Skanska Nya Hem. Cecilia Andersson arbetar vidare med andra, parallella projekt.

– Cecilia och jag kommer att ha ett tätt samarbete. De erfarenheter och insikter som hon samlat på sig genom Dergårdsdialogen kommer jag att ha tillgång till och kunna bygga vidare på, berättar Maria Warringer.

Vad händer den närmaste tiden?
– Lerums kommun fortsätter att driva planprocessen framåt. Just nu undersöks en rad olika frågor, bland annat miljöaspekter, dagvattenhantering och geotekniska förutsättningar. Allt för att på bästa sätt kunna avgöra vad som är möjligt och önskvärt att använda platsen till. Vi på Ernst Rosén deltar som en aktiv medspelare och bidrar med vårt perspektiv och kunnande, säger Maria Warringer.

Vilka värden är viktiga för Ernst Rosén?
– Vi vill skapa stadskvaliteter och bygga för trygghet och trivsel. När området står klart vill vi att besökare ska tycka om att röra sig där och att de som flyttat in ska ha ett trivsamt vardagsliv med bra serviceutbud och tillgängliga ytor för avkoppling och aktivitet. De frågorna vill vi bevaka i processen.

Vad känns mest utmanande?
– Att det finns så många parametrar att ta hänsyn till. Och att det tar tid. Ibland önskar man att det kunde gå fortare, men samtidigt är det detta som är demokrati – att människor får rätt att säga sitt, utifrån ett ordentligt underlag.

Och roligast?
– Att få vara med och bygga framtiden. Inte bara ska husen stå kvar länge, här ska människor leva sina liv. Det kan vara lite hisnande att tänka på, att vi är med och formar framtida minnen. Men det är också oerhört motiverande.