Möten med gröna förtecken

Söndagen den 29 maj var det dags för Växtrums familjedag. På plats i Nyebroparken fanns vår projektutvecklingschef Cecilia Andersson för att bjuda på fika och hålla dialogen om Dergårdsparken levande. Utöver kaffe och bullar innehöll vårt tält en uppdaterad modell av det detaljplansförslag som nu tas fram, samt en brevlåda i vilken tankar och synpunkter kunde lämnas.

 

vaxtrum_cecilia

Modell_uppifran

 

Inom ramen för Växtrum bjöd vi också in till en inspirationsföreläsning med stadsodlaren, författaren och bloggaren Johannes Wätterbäck. På kvällen den 9 juni kom omkring 60 personer till Aludden Prôvidore för att ta del av Johannes kunskaper och erfarenheter av att odla tillsammans med vänner och grannar. Många tog också vara på tillfället att diskutera Dergårdsparkens utveckling med Cecilia Andersson.

 

fabrorgron

mingel_mat

 

Ett varmt tack till alla som deltagit och visat intresse för våra aktiviteter under Växtrum!

Vad händer framöver?

Tidigare i våras berättade vi att utvecklingen av Dergårdsparken hade tagit en ny vändning, som innebar omprioriteringar och nytänkande. Tillsammans med White arkitekter arbetar vi nu vidare utifrån de nya förutsättningarna. Vi ser fram emot att bjuda in till fler dialogträffar så snart vi har mer konkreta förslag att utgå från. Du som vill följa processen eller ställa frågor gör det med fördel här på vår webb, eller på vår nylanserade Facebooksida.

Sist men inte minst: Glad sommar, önskar vi på Ernst Rosén!