Cecilia Andersson: ”Genom dialog kan vi bättre förstå vad som är viktigt”

Cecilia Andersson är projektutvecklingschef på Ernst Rosén och ett bekant ansikte för alla som har deltagit i Dergårdsdialogens aktiviteter. Här ger hon sin bild av nuläget, framtiden och dialogarbetet.

Cecilia Andersson

Vilken är din roll i utvecklingen av Dergårdsparken?
– Jag har det övergripande ansvaret för utvecklingen av Dergårdsparken från Ernst Roséns sida. Arbetet med detaljplanen leds av Lerums kommun men det är viktigt att vi är engagerade under hela processen för att få med de erfarenheter vi har av att förvalta, äga och utveckla bostäder. Det är också jag som leder arbetet internt med arkitekter, marknad och övriga konsulter.

Hur ser planerna ut i nuläget?
– Vi planerar för bostäder i flerfamiljshus. Det är viktigt att hitta rätt utifrån hur platsen ser ut nu och vad man vill skapa där. Vi har inte kommit så långt att vi till exempel vet hur höga husen blir. Det vi vet är att områden som befolkas av människor upplevs som trygga och trygghet är en av de absolut viktigaste faktorerna för att trivas i sitt hem.

Vilka är nycklarna till ett tryggt kvarter?
– Dels behöver vi få dit en hel del folk, dels behöver det finnas verksamheter i bottenvåningarna så att människor har anledning att vistas i området. Vi eftersträvar också att Dergårdsparken ska passa människor med olika behov: barn, unga, äldre. Om vi tillgodoser de olika behoven kommer området att befolkas under olika tider och vi får till ett folkliv.

Vad kan sägas om tidsplanen i nuläget?
– Vår förhoppning är att vi kan få till en samrådshandling – första delen av planprocessen – under första delen av hösten 2016. Därefter dröjer det nog ytterligare ett halvår innan granskningshandlingen är framtagen. Så förhoppningen är en laga kraftvunnen plan hösten 2017 och byggstart vintern 2017/2018. I så fall kan de första boende flytta in senåret 2019. Jag vill dock lägga in en stor brasklapp om att det kan bli tidsförskjutningar.

Vad innebär Dergårdsdialogen?
– Att vi vill lyssna på vad Lerumsborna tycker om våra planer, ta in erfarenheter och kunna omsätta dessa i planarbetet. Genom dialog kan vi bättre förstå vad som är viktigt för dem som ska bo och vistas i Dergårdsparken.

Hur har intresset varit?
– Jag upplever att vi har fått kontakt med många. Vi har genomfört frukostträffar med olika teman där vi har haft många givande diskussioner. Alla ställer sig ju inte bakom våra planer. Vi har också fått möjlighet att diskutera sakfrågor och rett ut ett och annat missförstånd. Det är en viktig del i dialogarbetet, att säkerställa att många har tillgång till tillförlitlig information.

Vad händer härnäst?
– Vi hoppas att vi snart kommer att kunna presentera en översiktlig modell som ser lite annorlunda ut från den som tidigare har visats upp. Vi kommer att finnas representerade på Växtrum söndagen den 29 maj och torsdagen den 9 juni ordnar vi en kvällsföreläsning som man kommer att kunna anmäla sig till inom kort. Bäst följer man vårt arbete på dergardsdialogen.se.