Paus och nytänk

När man utvecklar nya bostadsområden hör oväntade vändningar till det normala. I vår senaste uppdatering skrev vi att en färdig samrådshandling var att vänta inom kort. Nu har den processen istället pausat tillfälligt.

Det är nya uppgifter om Lerums gymnasium som har gjort att man behöver omprioritera i planarbetet. Vi på Ernst Rosén undersöker nu hur den nya situationen påverkar det arbete vi har gjort och hur vi kan fortsätta framåt tillsammans med kommunen. Det vi kan säga i det här skedet är att våra möjligheter att bygga ett levande bostadsområde är oförändrat goda.

dergardsdialogen

Så snart det finns mer att berätta kommer du att kunna läsa om det här. Vi kommer inte att anordna något frukostmöte under våren, just eftersom det är så lite som i nuläget kan kommuniceras. Den 29 maj kommer vi dock att medverka på Växtrum för att bjuda in till fortsatt dialog. Mer info om vårt deltagande kommer under maj månad här på hemsidan, i vårt nyhetsbrev och på Växtrums webb. Vi ser fram emot att återigen träffa er Lerumsbor och -besökare!