Nytt år, fortsatta planer!

Nu har vi hunnit en bit in på 2016 och det är dags för årets första uppdatering. Planarbetet för Dergårdsparken fortskrider och vi hoppas att vi har en färdig samrådshandling att presentera inom kort. Så fort vi har någon ny information att delge kommer vi dels att presentera den här på hemsidan, dels skicka ut nyhetsbrev. Har du ännu inte anmält dig som prenumerant till nyhetsbrevet så passa gärna på att göra det längst ned på sidan.

Onsdagen den 13 januari var Cecilia Andersson med på ett givande möte hos SPF Seniorerna Lerumsbyggden. Efter att Cecilia presenterat nuläget och de framtida visionerna för bostadsområdet kom flera intressanta frågeställningar upp från medlemmarna, bl.a. om buller, höjden på den tänkta bebyggelsen och eventuell påverkan på Säveån. Buller är det som tekniskt sett är mest normerande för planen, så både denna fråga och stabiliseringsåtgärder för Säveån behandlas noga i den MKB (miljökonsekvensbeskrivningen) som kommunen tar fram och som ingår som en viktig del i planarbetet. Synpunkter kom också in beträffande parkeringsmöjligheter och tillgänglighet. Vi vill passa på att tacka SPF Seniorerna för engagemang och värdefull input!

I övrigt pågår planeringen för fullt för årets deltagande på Växtrum. Vi återkommer lite längre fram med vilken typ av aktiviteter Dergårdsdialogen kommer ha med i programmet i år. Vi tittar också på ett lämpligt datum för nästa frukostmöte, som även det kommer att annonseras här på hemsidan samt i Lerums Tidning.

Vi hoppas på en fortsatt givande dialog under 2016!