En uppdatering och framåtblick

dergardsdialogen

Dialogen kring utvecklingen av Dergårdsparken fortsätter och torsdagen den 3 december gick höstens andra frukostmöte av stapeln. Återigen var intresset stort och ett fyrtiotal personer var på plats för att lyssna till den information Cecilia Andersson, chef för projektutveckling hos oss på Ernst Rosén, hade att ge.

Vad finns att berätta om bostäderna?
Under mötet framkom att många har funderingar kring bostäderna, dess utformning och när i tiden säljstart och tillträde kan tänkas bli. I denna fråga är det ännu för tidigt att ge några definitiva besked. Förhoppningen är att kunna presentera en samrådshandling i februari 2016. Detaljplanen ska därefter ut på granskning och själva säljprocessen för att köpa lägenhet i Dergårdsparken kommer inte att startas upp förrän detaljplanen vunnit laga kraft. När man i dagsläget anmäler sitt intresse för bostäderna på dergardsparken.se så är det för att säkerställa att man får information, men även för att vi ska kunna samla in uppgifter som gör att vi får förståelse för vilken typ av lägenheter marknaden efterfrågar.
Beträffande hyreslägenheterna så förmedlas dessa på Boplats, och anmälan kan göras på nya.boplats.se. Det dröjer dock några år innan lägenheterna är sökbara.

mms_img809459244

Hur kommunicerar vi effektivt med varandra?
Syftet med Dergårdsdialogen är att fånga upp tankar och synpunker från många olika intressegrupper, för att i förlängningen kunna utforma en så klok detaljplan som möjligt. För att dialogen ska bli konstruktiv hänvisar vi till de forum som möjliggör att både avsändare och mottagare kan komma till tals, t.ex. via hemsidan och på frukostmötena. På vår byggskylt vid Dergårdsparken fanns budskapet ”Be om ursäkt” klottrat för ett par veckor sedan. Det är viktigt för oss att ta del av er kritik kring förslaget, och vi vill gärna göra det i dialogform. Det går, förutom ovan nämnda forum, även bra att maila till dergardsparken@ernstrosen.se för att få svar på frågor och funderingar.

Nyhetsbrev och fortsatt dialog

Vår plan är att fortsätta ge löpande information om planprocessen och vi hoppas på förståelse för de delar längs vägen som ligger både inom och bortom vår egen kontroll. Vi tror på den här dialogen och allt bra som kan komma ur den! Anmäl dig gärna som prenumerant till vår nyhetsbrev, för att smidigt få ta del av aktuell information. Gå in på dergardsparken.se, under fliken ”Dergårdsdialogen” gör du din anmälan längst ned på sidan.

Slutligen vill vi passa på att önska alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Håll gärna utkik på hemsidan samt i Lerums Tidning för information om vårens kommande frukostmöten och aktiviteter.