Ett givande första frukostmöte

Morgonen den 8 oktober anordnades höstens första frukostmöte i Flodéns gamla lokaler på Göteborgsvägen 23. Det var mycket glädjande att se att så många ville delta! Efter inledande kaffe och smörgås tog Mattias Lind från White arkitekter ordet och pratade om visionen för Dergårdsparken ur ett stadsbyggnadsperspektiv. Därefter följde en öppen diskussion med deltagarna där allt ifrån stadsförtätning och gatuutformning till grönytor och tillgänglighetsanpassning belystes. Efter föreläsningens slut fanns också möjlighet att samlas runt den framtagna modellen av framtida Dergårdsparken, och fortsätta diskutera med Cecilia Andersson, chef för projektutveckling hos oss på Ernst Rosén.

Vi vill tacka alla som visade sitt intresse och hoppas att få återse flera av er på kommande träffar. Nästa datum är framflyttat till den 3 december (således inget frukostmöte den 5 november) då temat är trafik. För anmälan, maila till dergardsparken@ernstrosen.se eller ring 031- 80 60 80.