Politikerträff och frukostmöten

Nu när hösten har rullat igång är det dags för en kort lägesrapport och framåtblick. Vi fortsätter vårt arbete med att utforma en klok detaljplan för Dergårdsparken – ett arbete som bara kan göras med hjälp av dialog och öppenhet. Alla synpunkter och perspektiv är viktiga, så välkommen att framföra dina!

Vad händer i projektet?
Vi befinner oss i programskedet, det vill säga planprocessens första fas. I mitten av augusti presenterades projektet för kommunstyrelsens arbetsutskott i Lerum. Nästa steg är att ta fram en samrådshandling. Vi hoppas kunna återkomma med en tidplan för detta inom kort.

Lerums kommuns webbplats kan du läsa mer om planprocessens olika skeden. Ta gärna kontakt med oss om du vill veta mer om vad varje steg innebär.

Höstens frukostmöten
Under hösten kommer vi att ordna tre frukostmöten i Flodéns gamla lokaler. Vi bjuder på kaffe, smörgås och uppdaterad information om projektet. Vid varje träff kommer vi att presentera och diskutera projektet utifrån ett givet tema, där det första är stadsbyggnad. Välkommen att delta, vare sig du bara är nyfiken eller vill ta chansen att göra din röst hörd.

För att veta hur många vi ska förbereda frukost till, vill vi att du anmäler ditt deltagande senast två dagar innan varje tillfälle. Maila till dergardsparken@ernstrosen.se eller ring 031–80 60 80. Meddela gärna eventuella matallergier, samt hur många ni blir som kommer.

Datum och tider
Samtliga träffar hålls i Flodéns gamla lokaler på Göteborgsvägen 23 i Lerum.

8 oktober 07:45–09:00
Tema: Stadsbyggnad, med bl.a. Mattias Lind från White arkitekter.

5 november 07:45–09:00
Tema: Trafik. Mer info kommer.

3 december 07:45–09:00
Tema: ej fastställt. Mer info kommer.