Ernst Rosén på Växtrum

vaxtrum

Växtrum är Lerums nya stora evenemang, och en del av visionen att bli Sveriges ledande miljökommun. Växtrums idé är att utveckla centrala platser och göra dem till inspirerande och engagerande växande rum. Som en av Växtrums sponsorer finns Ernst Rosén på plats i Nyebroparken söndagen den 7 juni mellan kl 13.00 och 16.00 för att bjuda in till dialog om utvecklingen av Dergårdsparken. Då har du möjlighet att ställa frågor, komma med synpunker och se en fysisk modell av området. Vi bjuder på fika och hoppas på ett givande möte!

Besök Växtrums hemsida