Dergårdsparken tar form

Ernst Rosén utvecklar Dergårdsparken som en del i ambitionen att utöka antalet bostäder i Lerum. Med en variation av bostadsrätter, hyresrätter och kommersiella lokaler vill vi bidra till ett levande och hållbart centrum.

Bo i Dergårdsparken

Nytt och bekvämt, mitt i parken och bredvid ån. Här kan du läsa mer om Dergårdsparken och göra en intresseanmälan för bostäderna.

Tyck till

För att utvecklingen av Dergårdsparken ska ske på ett så klokt sätt som möjligt är alla – och allas – åsikter av vikt. Genom Dergårdsdialogen har du möjlighet att tycka, tänka, fråga, få svar och påverka.